Home

Voor al uw uitdagingen.

De vraag naar vakmensen zie je bij meerdere markten groeien. Als de firma “Michel Daanen” ben ik hierop ingesprongen. Het grote voordeel is de enorme kennis, ervaring en de vechtersmentaliteit die ik bezit. Indien er een praktische vraag is kan ik hierin als praktijk vakman meegaan maar ook op het gebied van begeleiden van een project heb ik ervaring genoeg om dit tot een goed eind te brengen.

Mijn aanbod is het verlenen van diensten op het gebied van;

Huidig project